September 27 - 2015: Duo Kjell Bjørgeengen / Thomas Lehn

Kjell Bjørgeengen - synthesizer driven video, TV screens
Thomas Lehn - analogue synthesizer

Date: Sunday, 27 September, 20:00
Venue: Neue Musik in St. Ruprecht, Innere Stadt

Event info