Kunstmuseene i Bergen: Blodig Alvor

Opens January 22.
More info