Book Launch

Maleri med tid
Painting with Time
by Per Kvist

with works by:
Kjell Bjørgeengen
A K Dolven
HC Gilje
Jeremy Welsh


Maleri med tid - Om modernisme, filmisk avantgarde og videokunst
(Painting with Time - On Modernism, Avant-Garde Film and Video Art)

Thursday, 6 Feb 2014 at 19:00
(6 - 21 Feb. 2014)

http://www.atopia.no/