Bjørgeengen, Tilbury & Rowe

Keith Row, John Tilbury and Kjell Bjørgeengen

15:00 Sunday February 24th
Museet for samtidskunst, Bankplassen 4, Oslo
Link: Videoperformance i Museet for samtidskunst